۹ روش برای افزایش مشارکت و تاثیرگذاری فالوورها در اینستاگرام ????

درخواست حذف این مطلب

۹ روش تاثیرگذاری و افزایش تعامل در اینستاگراموقتی شروع به اجرای استراتژی های مطرح شده در این مقاله می کنید، تعداد فالوئرهای تان باید با نرخ کاملا ثابتی در حال رشد باشد. شتاب شما در اول کار باید به هر قیمتی حفظ شود. کارهای روزانه دائمی که در طول زمان انجام شده اند، طبیعتا نتایج دائمی تولید خواهند کرد. باید هر روز با جامعه فالوئرهای تان در تعامل باشید و آن را بسازید.

نگاهی به کارهای صفحه های بزرگ اینستاگرام بیندازید. آن ها با جامعه فالوئرهای شان مثل یک باغ رفتار می کنند که روزانه، آبیاری و پرورانده می شود. چند بار در روز به باغشان سر می زنند و مطمئن می شوند با آهنگ یکنواخت و باثبات، در حال رشد است. برقراری ارتباط با مخاطبان، عمده تلاش و زحمات شما را می طلبد.

ادامه مطلب